De Waerschut presenteert op vrijdag 1 maart Het Levenstestament.

Een Levenstestament is een document waarin u een aantal zaken vastlegt voor het geval er tijdens uw leven iets gebeurt waardoor u zelf (tijdelijk) niet kunt handelen.

Wat legt u vast in een levenstestament?

Benoemen vertrouwenspersoon/ gemachtigde;

  • Regelingen voor uw financiën, inboedel, woning en eventuele andere onroerende zaken;
  • Schenkingen, of u deze wilt (blijven) doen en zo ja, onder welke voorwaarden;
  • Het geven van toestemming voor het al dan niet mogen verrichten van medische handelingen;
  • Praktische zaken na overlijden (begrafenis of crematie).

Voor wie is het bestemd?

Voor degene die nu nog vol in het leven staan en iets willen regelen voor als ze zelf niet meer in staat zijn om voor zichzelf te zorgen en beslissingen te nemen. Over deze en andere vragen wordt u geïnformeerd door Loek Harmeling.

Wanneer Vrijdag 1 maart
Tijdstip: 10.00- 12.00 uur
Adres: De Waerschut, Van Waerschutstraat 11
Contact: 010 466 1766

Graag aanmelden bij Karin Gerretsen via 06-29576523 of karin.gerretsen@gmail.com.

About The Author

Leave Comment