Gezond en leuk leven

Gezond en leuk leven – woensdag 29 september 2021in de activiteitenzaal van De Waerschut, van Waerschutstraat 11 Rotterdam

Programma Woensdag 29 september

Inloop vanaf 9.45 uur. Start 10.00 tot 12.00 uur

Starten met een opwarmertje Programma voor de komende maanden bespreken.In samenwerking met Willy Helverda van theaterwerkplaats Ouwe Rotten willen we de in komende maanden 2 maal per maand een workshop aanbieden. Die workshops zijn: dansen/bewegen, zang, theater en dichten/schrijven/spoken word. De workshops worden professioneel begeleid. Willy Helverda is er a.s. woensdag om uitgebreid toe te lichten wat jullie kunnen verwachten van dit programma en natuurlijk in te gaan op jullie vragen. Daarnaast zullen we elke maand ook 2 woensdagen invullen met andere programma’s zoals schilderen, yoga, gezond eten, voorlichting, etc.. Wensen zijn welkom .De coronamaatregelen 1,5 meter afstand en verplicht mondkapje zijn niet meer verplicht. Wel is het prettig als je mij vooraf kunt laten weten of je wel of niet komt Dat kan per mail: e.geleedst@upcmail.nl

Bellen kan ook:

tel 06 28236851

Tot woensdag 29 september hartelijke groet, Elske Geleedst