Meer activiteiten in De Waerschut opgestart

Nieuwsbrief September 2021

 

Meer Activiteiten in de Waerschut opgestart

U bent van harte welkom !!!!!!!!!!!!

Het lijkt erop dat corona steeds meer teruggedrongen is.

Op korte termijn zullen we nog voorzichtig moeten zijn. Tot 25 september is het maximaal aantal bezoekers dat tegelijkertijd in De Waerschut aanwezig kan zijn 35 personen en blijft ook de overheidsmaatregel van 1,5 meter afstand nog gelden.

Maar als vanaf 25 september de 1,5 meter afstand is afgeschaft kunnen in principe alle activiteiten in De Waerschut weer plaatsvinden.

Een aantal activiteiten in De Waerschut is al in juli begonnen, zoals het schaken, collages maken, de koffieochtenden.                                                            En vanaf begin september zijn de bingo op de eerste maandagmiddag van de maand en de schaaklessen op donderdagmorgen van start gegaan.              In de loop van september en begin oktober volgen Gezond Leven (22 september), schilderen (30 september), linedansen ( 6 oktober) , tai-chi en yoga.

Helaas worden de zangavonden van de Straatklinkers en de maandelijkse concertjes vooruitgeschoven. Die kunnen hopelijk starten als de 1,5 meter maatregel ook echt wordt opgeheven.

In september organiseren we tussendoor iets klein muzikaals en/of iets gezelligs, zoals een high tea.                                                                                            En er wordt gewerkt aan nieuw programma-aanbod.

Op zondag 19 september zal om 15.00 uur in De Waerschut de kunsttentoonstelling ‘Broken wings learn to fly’ van Vera Harmsen worden geopend.      In verband met de nog geldende regels moet u zich vooraf aanmelden, als u hierbij wilt zijn.

Heeft u belangstelling voor of vragen over activiteiten of komt u naar de opening van de tentoonstelling? Mail ons: dewaerschut@gmail.com of bel 010 466 1766 en vraag naar Aren Barnat.                                                                                                        Of kom koffiedrinken op maandag- of vrijdagochtend tussen 10.00 en 11.30 uur