Wij zien u graag weer terug in De Waerschut

Wij zien u weer graag in De Waerschut

We gaan weer, beperkt, open om vaste bezoekers/deelnemers aan activiteiten en vrijwilligers de mogelijkheid te bieden om elkaar ontmoeten en waar mogelijk ook weer deel te nemen aan activiteiten. Er kunnen maximaal 24 personen in het gebouw aanwezig zijn.

Om De Waerschut veilig te kunnen gebruiken hebben we een protocol voor coronamaatregelen opgesteld. Met dit protocol willen we de veiligheid c.q. gezondheid van allen die De Waerschut bezoeken optimaal beschermen tegen een mogelijke besmetting met corona. In het protocol kunt u ook lezen voor welke activiteiten we per 22 juni weer open gaan. Open inloop is niet mogelijk. En een afspraak voor het bewonersspreekuur moet u telefonisch maken op 010-4661766. Dit protocol duurt tot in ieder geval 1 september. Maar kan tussentijds gewijzigd worden als nieuwe richtlijnen van de overheid of negatieve gevolgen van deze openstelling daar aanleiding toe geven.

Degenen die deel willen nemen aan een activiteit melden hun komst vooraf telefonisch aan bij de betreffende vakkracht/vrijwilliger of worden door diegene gebeld.

Voor incidentele activiteiten of het gebruik van ruimte moet contact opgenomen worden met Aren Barnat van het bestuur van STOER tel: 0629181201 of 0104661766.

Hoe gaan we vrijwilligers/vakkrachten, deelnemers en bezoekers met elkaar om? De regel is: Iedereen houdt zich in ieder geval aan de landelijke richtlijnen. Dat betekent dat we elkaar groeten zonder elkaar aan te raken en elkaar dus ook geen hand geven. Als je toch moet niesen of hoesten doe je dit in je elleboog. Gebruik papieren zakdoekjes om te snuiten. Was regelmatig je handen met zeep en gebruik de handgel, die overal in het gebouw staat. Houd 1,5 meter afstand van elkaar. Als je klachten hebt zoals koorts, verkoudheid(zoalsniesen,snotterigheid, hoesten, keelpijn) of kortademigheid bent: Kom niet, blijf thuis!!!!!

20-06-15 Waerschut Protocol opening corona vanaf 22 juni 2020 (2)